Privātuma politika

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) nosaka privātuma nosacījumus, kas attiecas uz jūsu vietnes lietošanu. Šajā Privātuma politikā vietne www.atradumi.lv tiek dēvēta par “Vietne”.
1.2. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, lai uzzinātu, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, no kurienes tos iegūstam un kādas ir jūsu tiesības kā personas datu subjektam.
1.3. Ja izmantojat Vietne, tas nozīmē, ka esat izlasījis un piekrītat šai Privātuma politikai un tajā norādītajiem Jūsu personas datu apstrādes mērķiem, metodēm un kārtībai. Ja nepiekrītat Privātuma politikai, jums nav tiesību izmantot Vietne.
1.4. Šajā Privātuma politikā lietotais termins “personas dati” ir jebkura informācija, ko var izmantot, lai jūs identificētu – tieši vai netieši identificētu. Personas dati ietver uzvārdu, vārdu, e-pasta adrese, atrašanās vietas dati un interneta identifikators, jums raksturīgās īpašības utt.
1.5. Privātuma politika attiecas uz visām personām, kuras apmeklē Vietne, kā arī uz darbībām, kuras Jūs varat veikt Vietnē.

2. KAS MĒS ESAM?

2.1. Vietne pārvalda un administrē Finds Portal Group. Par personas datu aizsardzību atbildīgās personas e-pasta adrese: info@atradumi.lv .
2.2. Pamatojoties uz tiesību aktu noteikumiem, mēs esam jūsu personas datu pārzinis.

3. KĀDIEM PRINCIPIEM MĒS IEVĒROJAM?

3.1. Apstrādājot jūsu personas datus, mēs: a) ievērosim spēkā esošo un piemērojamo tiesību aktu, tostarp GDPR, prasības; b) apstrādāsim jūsu personas datus likumīgā, godīgā un pārredzamā veidā; c) apkoposim jūsu personas datus, lai noteiktu, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem, un turpmāk mēs neapstrādāsim ar šiem nolūkiem nesavienojamā veidā, izņemot likumā atļautos apmērus; d) mēs veiksim visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati, kas nav precīzi vai pilnīgi, to apstrādes mērķi, tiek nekavējoties laboti, papildināti, to apstrāde tiek pārtraukta vai iznīcināta; e) mēs tos glabāsim tādā formā, lai jūsu identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūkiem f) mēs nesniegsim personas datus trešajām personām un nepubliskosim tos, izņemot Privātuma politikā noteiktos vai tiesību aktos piemērojamos gadījumus; g) mēs nodrošināsim, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti tā, lai tiek izmantoti atbilstoši tehniski vai organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

4. KĀ MĒS VĀKAM JŪSU PERSONAS DATU?

4.1. Mēs apstrādājam jūsu personas datus, kas iegūti šādos veidos: a) kad jūs sniedzat mums personas datus. Jūs sniedzat mums savus personas datus un citu informāciju, izmantojot Vietne, rakstot mums vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu pa e-pastu. pa pastu, iesniedzot sūdzības un/vai jautājumus vai citus; b) kad izmantojat Vietne. Lietojot Vietne, noteikta informācija (piemēram, izmantotā interneta pārlūkprogrammas veids, Vietnes apmeklējumu skaits, skatītās Vietnes lapas utt.) tiek apkopota automātiski; c) kad mēs saņemam Jūsu personas datus no citu personu tiesību aktiem un/ vai šajā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.
4.2. Mēs varam apvienot personas datus, ko esam saņēmuši no jums, izmantojot Vietne, ar personas datiem, ko esam savākuši no citiem publiskiem vai pieejamiem avotiem (piemēram, mēs varam apvienot jūsu sniegtos personas datus ar datiem, kas iegūti, izmantojot Vietnes sīkfailus, vai ar datiem, kas likumīgi iegūti no trešās puses ).

5. KĀDU PERSONAS DATU MĒS APSTRĀDĀJAM UN KĀDIEM MĒRĶIEM?

5.1. Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem nolūkiem: a) reģistrācijas, identifikācijas un pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Jūs sniedzat mums savus personas datus, kad izmantojat Vietne, reģistrējaties tajā (izveidojat kontu), ievietojat Vietnē jūsu izveidoto saturu (piemēram, ievietojat sludinājumus, to aprakstus, preču fotoattēlus utt.). Mēs apstrādājam arī jūsu personas datus, kad reģistrējaties Vietnē vai izmantojat to kā organizācijas pārstāvi un/vai kontaktpersonu. Šim nolūkam personas dati tiek apstrādāti:

Datu kategorijasVārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvieta (pilsēta), lietotājvārds, IP adrese, cits Jūsu izveidots un Vietnē augšupielādēts saturs (piemēram, sludinājuma teksts, foto, komentārs u.c.)
Datu apstrādes tiesiskais pamatsLīgums (lietošanas noteikumi)
Mēs saņemam datus noTavs; no trešajām personām
Mēs sniedzam vai pārsūtām datusVietnes lietotājiem, kad preces īpašnieks un/vai meklētājs vēlas sazināties viens ar otru pa tālruni un/vai izmantojot saziņas formu (e-pastu) par Vietnē ievietotajiem sludinājumiem.

b) personas identifikācijas nolūkos, lai pārliecinātos, ka personai ir tiesības Vietnē izveidot personīgo kontu (angļu kontu) un izmantot mūsu pakalpojumus. Kā noteikts mūsu lietošanas noteikumos, ja jūs pārkāpjat savus lietošanas noteikumos noteiktos pienākumus, mums ir tiesības vienpusēji atcelt jūsu vietnes kontu un liegt jums turpmāk reģistrēties Vietnē un/vai izmantot Vietnes pakalpojumus. . Šim nolūkam mēs apstrādājam jūsu personas datus:

Datu kategorijasTās personas e-pasta adrese, kuras konts Vietnē ir atcelts. pasta adrese, tālruņa numurs
Datu apstrādes tiesiskais pamatsMūsu leģitīmās intereses ir nodrošināt, lai Vietnē nereģistrētos persona, kuras konts jau ir atcelts ar mūsu lēmumu un kurai ir aizliegts izmantot Vietnē sniegtos pakalpojumus lietošanas noteikumu pārkāpuma dēļ.
Mēs saņemam datus noTavs
Mēs sniedzam vai pārsūtām datusDati netiek pārsūtīti

c) maksas pakalpojumu sniegšanai, maksājumu kontrolei, uzskaitei un norēķiniem, parādu pārvaldībai un parādu piedziņai.Jūs sniedzat mums savus personas datus, kad pasūtāt mūsu maksas pakalpojumus Vietnē. Šim nolūkam personas dati tiek apstrādāti:

Datu kategorijase-pasta adrese, tālruņa numurs, vārds un uzvārds, pakalpojuma sniegšanas dati (piemēram, pakalpojuma sākuma datums, beigu datums, ilgums, statuss u.c.), dati par pasūtītajiem un izmantotajiem pakalpojumiem, rēķinu dati un maksājumu informācija (piemēram, sniegtie pakalpojumi, rēķina datums, numurs, maksājamā vai samaksātā summa), rēķina uzrādīšana un rēķina apmaksas veids, maksājuma statuss.
Datu apstrādes tiesiskais pamatsLīgums (lietošanas noteikumi)
Mēs saņemam datus noTavs; no trešajām personām: banka vai elektroniskās naudas iestāde, kurā jums ir konts.
Mēs sniedzam vai pārsūtām datusBankai vai elektroniskās naudas iestādei, kurā Jums ir konts, mēs nododam pakalpojuma apmaksai nepieciešamos datus, kad nepieciešams Jūs identificēt kā Vietnes lietotāju, kas Vietnē pasūtīs maksas pakalpojumu.

d) pakalpojuma sniegšanas un saziņas kvalitātes nodrošināšanai Jūs sniedzat mums savus personas datus, rakstot mums pa e-pastu. pa pastu vai sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu pa tālruni, iesniedzot savas sūdzības, jautājumus par Vietne vai mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Šim nolūkam personas dati tiek apstrādāti:

Datu kategorijasVārds, uzvārds, e-pasts pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvieta (adrese), rakstiski iesniegtās sūdzības un/vai pieprasījuma saturs (piem., vēstules datums, saturs u.c.), e-pasts (piemēram, e-pasta datums, saturs utt.), pa tālruni (piemēram, tālruņa numurs, vārds, datums, sarunas laiks un ilgums, sarunas laikā sniegtie dati utt.)
Datu apstrādes tiesiskais pamatsLīgums (Lietošanas noteikumi), kā arī mūsu likumīgās intereses izvērtēt mūsu klientu atsauksmes, lai uzlabotu mūsu darbību un pakalpojumu kvalitāti.
Mēs saņemam datus noTavs; izpildot pieprasījumu vai analizējot sūdzību, mēs paši varam izveidot personas datus (piem., pēc Jūsu sūdzības saņemšanas sazināmies ar saviem darbiniekiem par faktiskajiem sūdzības apstākļiem un tos fiksējam u.c.); no trešajām personām.
Mēs sniedzam vai pārsūtām datusApstrādājot pieprasījumu vai analizējot sūdzību, mēs varam pārsūtīt datus uzņēmumiem, kas sniedz mums juridiskas konsultācijas, interneta pieslēgumu, maksājumus vai citus pakalpojumus.

e) Lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti, kā arī to uzlabotu, piedāvātu Jums labākus un pielāgotus pakalpojumus Mēs izmantojam Jūsu personas datus, tajā skaitā personas datus un sīkdatnes, ko saņemam, kad Jūs lietojat mūsu Vietne, lai lai uzlabotu un attīstītu Vietne un piedāvātu labākus un jums piemērotākus pakalpojumus.

Šim nolūkam mēs izmantojam no jums saņemtos personas datus, kurus esat izveidojis, izmantojot Vietne, un/vai saņemtus no citām personām.

Vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lasiet šīs Privātuma politikas 7. sadaļā.

f) citiem mērķiem, kas paredzēti mūsu Personas datu apstrādes noteikumos un/vai citos iekšējos dokumentos, ja mums ir nepieciešams apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar tiesību aktiem vai pastāv likumīgas intereses.

5.2. Mēs nepieprasām un neapstrādājam jūsu īpašās personas datu kategorijas, kas atklāj jūsu rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai piederību arodbiedrībām, kā arī veselības datus vai datus par jūsu seksuālo dzīvi un seksuālo orientāciju. Gadījumā, ja Jūs sniedzat mums šos datus Vietnes lietošanas laikā vai citā veidā (rakstiski, e-pastā, telefoniski), tiks uzskatīts, ka šie dati sniegti ar Jūsu piekrišanu. Attiecīgi mēs apstrādāsim šos jūsu datus kopā ar citiem jūsu datiem, kurus esat norādījis Privātuma politikas 5.1. punktā noteiktajos veidos, ja šos datus nevar atdalīt vienu no otra vai šāda nodalīšana prasītu nesamērīgi lielas pūles.

6. KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDAĻAS UN LĪDZĪGAS TEHNOLOĢIJAS?

6.1. Mēs apkopojam informāciju par jums, izmantojot sīkfailus, izdevēja nodrošinātos identifikatorus (PPID) un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkdatnes ir mazi faili, kas uz laiku tiek saglabāti Jūsu ierīces cietajā diskā un ļauj Jūs atpazīt citos Vietnes apmeklējumos, saglabāt personīgo pārlūkošanas vēsturi, opcijas, pielāgot saturu, paātrināt meklēšanu Vietnē, izveidot ērtu un draudzīgu Vietnes vidi, prezentēt to efektīvāk un uzticamāk. Sīkdatnes ir izplatīta tīmekļa pārlūkošanas prakse, kas atvieglo vietnes lietošanu.
6.2.Izmantojot sīkfailus, mēs varam ievākt šādu informāciju: IP adrese, izmantotā interneta pārlūkprogrammas veids, Vietnes apmeklējumu skaits, skatītās Vietnes lapas, Vietnē pavadītais laiks, demogrāfiskie dati un, ja esat ieradies Vietnē no trešās puses vietne, lapas URL saite.
6.3. Sīkdatņu iegūto informāciju mēs izmantojam šādiem mērķiem: a) lai nodrošinātu Vietnes funkcionalitāti (piemēram, lai Jūs varētu izmantot Vietnes personalizāciju); b) lai varētu uzlabot un attīstīt Vietne, lai tā atbilstu jūsu vajadzības vēl labāk; c) pakalpojumu izstrādei un lietošanai Mājas lapā analīzei;
6.4. Mēs, nepārkāpjot tiesību aktus, varam apvienot informāciju, kas iegūta, izmantojot sīkdatnes, ar informāciju, kas par Jums iegūta citos veidos (piemēram, apvienot informāciju par Vietnes lietošanu ar Jūsu sniegtajiem personas datiem).
6.5. Vietne var izmantot šādas sīkdatnes: a) tehniskās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas nepieciešamas vietnes darbībai; b) funkcionālās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas, lai arī nav nepieciešamas vietnes darbībai, būtiski uzlabo tās darbību, kvalitāti un lietotāju. c) Analītiskās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai sagatavotu vietnes apmeklētāju navigācijas metožu statistisko analīzi; šo sīkfailu apkopotie dati tiek izmantoti anonīmi; d) mērķtiecīgi vai reklāmas sīkfaili ir sīkfaili, kas tiek izmantoti, lai parādītu piedāvājumus vai citu informāciju, kas varētu jūs interesēt; e) sociālo tīklu sīkfaili ir sīkfaili, kas ir nepieciešami, lai izmantotu Vietnes informāciju savā sociālā profila kontā.
6.6. Visa informācija par Vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to mērķi, derīgumu un izmantotajiem datiem ir sniegta tabulā zemāk:

NosaukumsMērķisDerīguma termiņškategorijā
wp_rtcl_session_Šie sīkfaili un sesijas dati ir nepieciešami norēķināšanās dalības funkcijām2 d. 
_ga_*Google Analytics iestata šo sīkfailu, lai saglabātu un uzskaitītu lapu skatījumus.365 dienasAnalytics
_gaGoogle Analytics iestata šo sīkfailu, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesiju un kampaņu datus un izsekotu vietnes lietojumu vietnes analīzes pārskatam. Sīkdatne saglabā informāciju anonīmi un piešķir nejauši ģenerētu numuru, lai atpazītu unikālos apmeklētājus.365 dienasAnalytics
wp-wpml_current_languageWordPress daudzvalodu spraudnis iestata šo sīkfailu, lai saglabātu pašreizējos valodas/valodas iestatījumus.sesijaFunkcionāls


6.7.
Jūs varat dot savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, izmantojot Vietne un tās neizdzēšot un/vai mainot sava interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, lai tā nepieņemtu sīkdatnes.
6.8. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu mūsu sīkdatņu izmantošanai, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, lai tā nepieņemtu sīkfailus. Kā to izdarīt, ir atkarīgs no izmantotās operētājsistēmas un interneta pārlūkprogrammas. Detalizētu informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanu, atteikšanās iespējām var atrast http://AllAboutCookies.orgvaihttp://google.com/privacy_ads.html.
6.9. Atsevišķos gadījumos it īpaši tehnisko un funkcionālo sīkdatņu izslēgšana, atteikšanās pieņemt sīkfailus vai to dzēšana var palēnināt interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot atsevišķu Vietnes funkciju darbību, bloķēt piekļuvi Vietnei.
6.10. Pirmās puses identifikatori ir burtciparu identifikatori, kurus mēs izveidojam, kad piesakāties savā kontā, lai analizētu lietotāju uzvedību vietnē, uzlabotu to un piedāvātu jums labākus un pielāgotus pakalpojumus. Šādi identifikatori nesatur nekādu jūsu personisko informāciju vai trešo pušu identifikatorus. Turklāt identifikatori tiek kodēti ar hash algoritmu, kas neļauj nevienam, izņemot mums, jūs identificēt. Mēs varam pārsūtīt šos kodētos identifikatorus un saistīto informāciju rūpīgi atlasītiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru tehniskos rīkus izmantojam informācijas analīzei. Tā kā identifikatori ir kodēti, neviens piegādātājs nevar jūs identificēt vai izmantot identifikatoru kādam no saviem mērķiem.

7. KAM MĒS SNIEDZAM JŪSU PERSONAS DATU?

7.1. Mēs garantējam, ka jūsu personas dati netiks pārdoti, sniegti vai citādi nodoti trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī izmantoti citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem tie tika vākti. Mēs nepārsūtīsim jūsu personas datus nekādā citā veidā, kā vien saskaņā ar šo Privātuma politiku vai piemērojamajiem tiesību aktiem. Tomēr mēs paturam tiesības sniegt informāciju par jums, ja mums tas ir jādara saskaņā ar likumu vai ja mums to pieprasa likumīgi strādājošas tiesībaizsardzības vai kriminālvajāšanas iestādes.
7.2. Mēs varam nodot jūsu personas datus uzņēmumiem, kas palīdz mums veikt mūsu darbības. No šādiem partneriem mēs pieprasām, lai jūsu dati tiktu apstrādāti tikai saskaņā ar mūsu sniegtajiem norādījumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas nodrošina jūsu datu aizsardzību. Ar šīm personām slēdzam līgumus, kas pusēm uzliek par pienākumu stingri ievērot personas datu aizsardzības prasības.
7.3. Par jums savāktos datus mēs varam izpaust tikai stingri ievērojot personas datu aizsardzības prasības, tikai pamatotos gadījumos un tikai tādām trešajām personām, kuras apņemas tos pienācīgi aizsargāt: a) trešo personu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, tehnisko pakalpojumu sniedzējiem). izpildot mūsu līgumus ar šiem pakalpojumu sniedzējiem), kuriem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Vietnes norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai pareizi izpildītu saistības, kas noteiktas attiecīgajā līgumā ar trešo personu. b) trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuru pakalpojumus mēs parasti izmantojam datu uzglabāšanas, telekomunikāciju un vietņu mitināšanas nolūkos.
7.4. Iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju iespējas izmantot jūsu datus ir ierobežotas – viņi nevar izmantot šos datus citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu sniegšanai mums.
7.5. To personu un to kategoriju (nepilnīgs) saraksts, kurām mēs nododam jūsu personas datus, ir sniegts šīs Privātuma politikas 5.1. punktu atsevišķi katram personas datu izmantošanas mērķim.

8. CIK ILGI MĒS UZGLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATU?

8.1. Mēs glabājam Jūsu personas datus ne ilgāk, kā to nosaka datu apstrādes mērķi vai to paredz tiesību akti, ja tajos ir noteikts ilgāks datu glabāšanas termiņš.
8.2. Mēs cenšamies neuzglabāt novecojušus, neatbilstošus personas datus, tāpēc pēc to atjaunināšanas tiek glabāta tikai būtiska informācija. Vēsturiskā informācija tiek glabāta, ja tā ir nepieciešama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai mūsu darbības veikšanai.
8.3. Privātuma politikas 5.1.punktā ir noteikti Jūsu personas datu glabāšanas noteikumi atsevišķi katram personas datu izmantošanas mērķim.

9. KĀ MĒS AIZSARDZAM JŪSU PERSONAS DATU?

9.1. Dati, ko mēs ievācam no jums, atradīsies Eiropas Savienības (ES) teritorijā, taču var tikt pārsūtīti vai uzglabāti ārpus ES. Tos var apstrādāt arī mūsu vai mūsu piegādātāju darbinieki, kas atrodas ārpus ES. Pārsūtot jūsu datus ārpus ES, mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku.
9.2. Diemžēl informācijas pārraide internetā nav pilnībā droša. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt datu drošību, kad jūs pārsūtāt datus uz Vietne – jūs uzņematies riskus, kas saistīti ar datu pārsūtīšanu uz Vietne. Kad būsim saņēmuši jūsu datus, mēs piemērosim stingras procedūras un drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus no nesankcionētas piekļuves.
9.3. Ja radīsies maz ticami apstākļi un mēs uzzināsim par jūsu personas datu drošības pārkāpumu, kas var būtiski apdraudēt jūsu tiesības vai brīvības, mēs nekavējoties informēsim jūs, tiklīdz uzzināsim par to un noteiksim, kādai informācijai ir piekļūts.

10. ĀRĒJĀS VIETAS

10.1. Tīmekļa vietne var saturēt saites uz ārējām vietnēm – mūsu biznesa partneru vietnēm vai vietnēm, kas reklamē mūsu pakalpojumus. Sekojot šādām saitēm uz kādu no tīmekļa vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm un ar to starpniecību pieejamajiem pakalpojumiem ir atsevišķas privātuma politikas, un mēs neesam atbildīgi vai atbildīgi par šīm politikām vai jebkādiem personas datiem, kas savākti šajās vietnēs vai pakalpojumos, piemēram, kā kontaktinformāciju vai atrašanās vietas informāciju. Pirms personas datu iesniegšanas šajās vietnēs vai pakalpojumu izmantošanas, lūdzu, pārskatiet šīs politikas.

10.2. Apstrādājot personas datus, mēs nodrošinām jūsu tiesības saskaņā ar GDPR un Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu. Jums kā personas datu subjektam ir šādas tiesības: a) zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi; b) iepazīties ar jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam; c) pieprasīt labošanu vai papildināšanu, nepareizu, neprecīzu, nepilnīgu jūsu personas datu noskaidrošana; d) pieprasīt personas datu iznīcināšanu, kad tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika vākti; e) pieprasīt personas datu iznīcināšanu, ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai kad jūs atsaucat savu piekrišanu personas datu apstrādei vai nedodat šādu piekrišanu, un tas ir nepieciešams;f) nepiekrītat personas datu apstrādei vai atsaucat iepriekš sniegto piekrišanu un pieprasāt savu apstrādāto datu iznīcināšanu, kā arī patstāvīgi dzēst Jūsu konts;
g) pieprasīt savu personas datu apstrādes apturēšanu (izņemot uzglabāšanu), ja rodas strīdi vai nepieciešams pārbaudīt datu apstrādes likumību, datu pareizību, kā arī gadījumos, kad mums vairs nav nepieciešama jūsu personas datus, bet jūs nevēlaties, lai mēs tos iznīcinātu; h) pieprasīt viegli salasāmā formātā iesniegt jūsu personas datus, kas savākti ar jūsu piekrišanu vai līguma izpildes nolūkā, ja tas ir tehniski iespējams, vai pieprasīt, lai tie tiek pārsūtīti citam datu pārzinim.
10.3. Mēs centīsimies garantēt Jūsu kā personas datu subjekta tiesību īstenošanu un radīsim visus apstākļus šo tiesību efektīvai īstenošanai, taču paturam tiesības neizpildīt Jūsu prasības, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu: a) izpildi. mums uzliktajiem juridiskajiem pienākumiem; b) valsts drošība vai aizsardzība; c) sabiedriskā kārtība, noziedzīgu darbību novēršana, izmeklēšana, atklāšana vai saukšana pie atbildības par tām; d) svarīgas valsts ekonomiskās vai finansiālās intereses; e) noziedzīgu nodarījumu novēršana, izmeklēšana un atklāšana. oficiālās vai profesionālās ētikas pārkāpumi f) jūsu vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.
10.4. Jūs varat iesniegt mums prasības, kas saistītas ar savu tiesību izmantošanu personīgi, pa pastu vai elektroniskiem saziņas līdzekļiem. Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas mēs varam lūgt jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī citu papildu informāciju, kas mums ir nepieciešama saistībā ar pieteikumu.
10.5. Pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs Jums atbildēsim ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas un visu atbildei nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
10.6. Ja uzskatīsim par nepieciešamu, mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, līdz jūsu pieprasījums tiks atrisināts. Ja Jūs likumīgi atsaucat savu piekrišanu, mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā, pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi, izņemot šīs Privātuma politikas un tiesību aktos 12.2. punktā noteiktos gadījumus, t.i., kad mums ir pienākums turpināt apstrādāt jūsu datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, mums juridiskajiem pienākumiem, tiesas lēmumiem vai obligātām instrukcijām, ko mums sniegušas iestādes.
10.7. Ja mēs atsakāmies izpildīt jūsu pieprasījumu, mēs skaidri norādīsim šāda atteikuma iemeslu.
10.8. Ja jūs nepiekrītat mūsu rīcībai vai atbildei uz jūsu pieprasījumu, varat sūdzēties par mūsu rīcību un lēmumiem kompetentā valsts iestādē.

11. KAM JŪS VARAT SŪDZĪBU?

11.1. Ja vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu datu apstrādi, lūdzu, iesniedziet to rakstiski, sniedzot pēc iespējas detalizētāku informāciju, izmantojot šīs politikas beigās norādīto kontaktinformāciju. Mēs sadarbosimies ar jums un centīsimies nekavējoties atrisināt visus jautājumus.

12. KĀ MAINĪSIES ŠĪ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA?

12.1. Visas izmaiņas mūsu Privātuma politikā tiks publicētas Vietnē. Nepieciešamības gadījumā par tiem informēsim. Vietnē var tikt publicēti arī jauni Privātuma politikas noteikumi, un jums var būt nepieciešams tos izlasīt un tiem piekrist, lai turpinātu izmantot Vietne un/vai mūsu pakalpojumus.

13. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES?

13.1. Lūdzam sūtīt visus ar šo Privātuma politiku saistītos dokumentus vai sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz tālāk norādītajiem kontaktiem. pa pastu – info@atradumi.lv.

(automātiskais tulkojums no lietuviešu uz latviešu valodu)